Om selskapet

CLTEST OÜ er fokusert på produkt og produksjon, noe som resulterer i redusert miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. Råvareinnsamling, produksjonsprosess, bruksfase og resirkulering er analysert.

Hvem er vi?


CLTEST OÜ er et nordisk trebearbeidingsselskap som produserer moderne byggematerialer fra tre som er en fornybar naturressurs ved hjelp av moderne teknologi og kunnskap.

CLTEST OÜ er et selskap som starter produksjonen av Massivtre i 2019.

Eierne av selskapet har lang erfaring innen trebearbeiding og har jobbet innen ledende stillinger i treindustrien siden 2005 - og er faglærte innen trebearbeiding.

Hvordan og hva vi gjør?


CLTEST OÜ produserer massivtre elementer med følgende mål:

- Lengde opptil 13,5 m
- Bredde opptil 3 m
- Tykkelse opptil 0,4 m

Elementene kan kuttes etter ønsket form og mål, med hull (for dører, vinduer, etc.) og utsparinger lages ved hjelp av en CNC-maskin.

Massivtre kan produseres i forskjellig kvalitet avhengig av bruk og formål:

- med ikke synlig kvalitet, som er et konstruksjons element og er beregnet tildekket med et annet dekkende byggemateriale.
- med synlig kvalitet, der en eller begge sider av elementet forblir synlige.

Sertifisert tre av høy kvalitet brukes som massivtre råmateriale.

 

Produksjonen ved CLTEST OÜ er i høy grad automatisert med moderne utstyr.

CLTEST tilbyr ferdigmontert, fullt ferdig tre-, fem- eller syv-lags, 60-400 mm tykkelse, opptil 3 m bredde og opp til 13,5 m lengde massivtre elementer.

 

Kontakt oss

Kontakt