Om vårt företag

CLTEST OÜ sätter i fokus produkten och tillverkningsprocessen, vilket ger minskad miljöpåverkan under hela livscykeln. Vi har analyserat råmaterialupphandlingen, tillverkningsprocessen, användningsfasen samt återvinningen.

Vilka vi är?


CLTEST OÜ är ett nordiskt företag inom timmerindustrin som tillverkar moderna byggmaterialer av trä, som är en förnybar naturresurs, med hjälp av dagens teknik och kunskaper.

CLTEST OÜ är ett företag som påbörjar tillverkningen av korslimmat trä (CLT - Cross Laminated Timber eller KL-trä) år 2019.

Samtliga företagsägare har en utbildning inom timmerindustrin och har sedan år 2005 varit sysselsatta i timmersektorn på ledande positioner - experter inom sitt område.

Hur och vad sysslar vi med?


CLTEST OÜ tillverkar plattor av korslimmat trä i följande mått:

- längd upp till 13,5 m
- bredd upp till 3 m
- tjocklek upp till 0,4 m

Med hjälp av CNC-maskinen kan man svarva plattorna till de önskade formerna, utforma öppningar (dörr, fönster mm) och fördjupningar.

Beroende på användningssättet och -området är det möjligt att tillverka KL-trä i olika kvaliteter:

- Dold kvalité för konstruktionselement som täcks av en annan byggmaterial
- Blottad kvalité där panelens ena eller båda sidor kommer synas vid användning

Vi använder högkvalitativt certifierat trä som råmaterial.

 

CLTEST OÜs tillverkningsprocess är mycket automatiserad.

CLTEST erbjuder plattor av korslimmat trä bestående av tre, fem eller sju skikt, 60-400mm tjocka, upp till 3 m breda och upp till 13,5 m långa, som är färdiga för montering och slutligt bearbetade.

 

Kontakta oss

Kontakt